Home/Strechy
 • Zľava!

  Izolácia NatuRoll Pro (Classic 039)

  1,23 4,92  m2 s DPH
  zolácia NatuRoll Pro (Classic 039) je vyrobená z minerálnych sklenených vláken, nazývame ju aj Rolovaná izolácia. Ide o multifunkčnú izoláciu. Využitie jej tepelných a akustických izolačných vlastností môže byť v konštrukciách ľahkých obvodových plášťov, primárne potom v konštrukciách na báze dreva a kovu, ale aj v miestnostiach ako výplň trámových stropov. Súčiniteľ tepelnej vodivosti - λ = 0,039 W/mK, trieda reakcie na oheň - A1. Výhody izolácie NatuRoll Pro:
  • vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
  • veľmi dobrá požiarna odolnosť
  • ľahká manipulácia
  • pri pracovnom kontakte je veľmi príjemný
  • kompresné balenie
  • veľmi dobre drží svoj tvar, ideálne vyplňuje priestor
  • benefity vyplývajúce z ECOSE Technology

  Taktiež si nezabudnite prikúpiť príslušenstvo k strechám.

  Možnosť zakúpiť iba celé balenie.

 • Zľava!

  Izolácia NatuRoll Plus (Classic 040)

  1,36 5,42  m2 s DPH
  Tepelná izolácia NatuRoll Plus (CLASSIC 040) je vyrobená z minerálnych sklených vlákien. Ide o multifunkčnú sklenú vlnu, Rolovanú Izoláciu, ktorej tepelnoizolačné a zvukopohltivé vlastností môže byť využité v konštrukciách ľahkých obvodových plášťov, primárne potom v konštrukciách na báze dreva a kovu, ale aj v miestach ako výplň trámových stropov. Súčiniteľ tepelnej vodivosti - λ = 0,040 W/mK, trieda reakcie na oheň - A1. Výhody izolácie NatuRoll Plus:
  • vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
  • veľmi dobrá požiarna odolnosť
  • ľahká manipulácia
  • pri pracovnom kontakte je veľmi príjemný
  • kompresné balenie - ľahká doprava
  • veľmi dobre drží svoj tvar, ideálne vyplňuje priestor
  • benefity vyplývajúce z ECOSE Technology

  Taktiež si nezabudnite prikúpiť príslušenstvo k strechám.

  Možnosť zakúpiť iba celé balenie.

 • Zľava!

  Izolácia UNIFIT 032 (TI 132 U)

  3,96 13,20  m2 s DPH
  Izolačný materiál NOBASIL UNIFIT 032 (TI 132 U) je vyrobený z minerálnych sklených vlákien. Ide o sklenú vlnu, Rolovanú izoláciu, bez povrchovej úpravy určenú na interiérové použitie. Má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti a unikátnu tuhosť, ktorá uľahčuje vkladanie izolácie do konštrukcie. Špeciálne označenie „----” umožňuje jednoduché meranie a rezanie. Súčiniteľ tepelnej vodivosti - λ = 0,032 W/mK, trieda reakcie na oheň - A1. Výhody:
  • nadštandardné tepelnoizolačné vlastnosti
  • veľmi dobrá požiarna odolnosť
  • nadštandardná tuhosť
  • dobre drží svoj tvar
  • ľahká manipulácia
  • špeciálne označenie „----” na jednoduché rezanie
  • v celom priereze štandardne hydrofobizovaný
  • výhody vyplývajúce z revolučnej ECOSE Technology

  Taktiež si nezabudnite prikúpiť príslušenstvo k strechám.

  Možnosť zakúpiť iba celé balenie.

 • Zľava!

  Izolácia UNIFIT 035 (TI 135 U)

  2,59 10,37  m2 s DPH
  Izolačný materiál NOBASIL UNIFIT 035 (TI 135 U) je vyrobený z minerálnych sklených vlákien. Ide o sklenú vlnu, Rolovanú izoláciu, bez povrchovej úpravy určenú na interiérové použitie. Má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti a unikátnu tuhosť, ktorá uľahčuje vkladanie izolácie do konštrukcie. Špeciálne označenie "----" umožňuje jednoduché meranie a rezanie. Súčiniteľ tepelnej vodivosti - λ = 0,035 W/mK, trieda reakcie na oheň - A1. Výhody:
  • veľmi dobrá požiarna odolnosť
  • vynikajúce tepelne izolačné vlastnosti
  • nadštandardná tuhosť
  • dobre drží svoj tvar
  • maximálna eliminácia prašnosti
  • jednoduchá a ľahká manipulácia
  • špeciálne značenie ”- - - -” pre jednoduché rezanie
  • výhody vyplývajúce z revolučnej ECOSE Technology

  Taktiež si nezabudnite prikúpiť príslušenstvo k strechám.

  Možnosť zakúpiť iba celé balenie.

 • Zľava!

  Izolácia UNIFIT 037 (TI 137 U)

  1,94 6,48  m2 s DPH
  Izolačný materiál NOBASIL UNIFIT 037 je vyrobený z minerálnych sklených vlákien na použitie v interiéri. Výrobok má vynikajúce tepelne izolačné vlastnosti a nadštandardnú tuhosť. U tohto materiálu je významným spôsobom eliminovaná prašnosť. Špeciálne značenie „--” umožňuje nenáročný odpočet potrebného rozmeru a následne jednoduché rezanie. Prednostne je určený pre aplikáciu do konštrukcií šikmých striech.

  Taktiež si nezabudnite prikúpiť príslušenstvo k strechám.

  Možnosť zakúpiť iba celé balenie.

 • Zľava!

  Izolácia NOBASIL MPE

  2,92 11,54  m2 s DPH
  Izolácia NOBASIL MPE je minerálnovláknitý stavebný materiál vo forme dosiek na báze čadičových vlákien, ktoré sú spájané živicou. Je určená na tepelnú, akustickú a protipožiarnu izoláciu. Súčiniteľ tepelnej vodivosti - λ = 0,035 W/mK, trieda reakcie na oheň - A1. Výhody:
  • má nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti - vynikajúce izolačné vlastnosti
  • je nehorľavá - zvyšuje pasívnu bezpečnosť stavby
  • má akustické vlastnosti - absorbuje dopadajúcu zvukovú energiu
  • má nízku hodnotu faktora difúzneho odporu - prievzdušnosť
  • je biologicky stabilizovaná - pri správnej aplikácii si trvale zachováva izolačné vlastnosti
  • je odolná voči mikroorganizmom, hlodavcom
  • je chemicky neutrálna - nereaguje s okolitými materiálmi
  • pri zmene teploty je objemovo a tvarovo stabilná
  • je ľahko spracovateľná na potrebný rozmer a tvar
  • je nenasiakavá - hydrofobizácia v celom priereze
  • môže byt povrchovo upravená kašírovaním nízkogramážnou rohožou, Al fóliou
  • počas dopravy, skladovania a montáže musí byt chránená pred poveternostnými vplyvmi

  Taktiež si nezabudnite prikúpiť príslušenstvo k strechám.

  Možnosť zakúpiť iba celé balenie.

 • Zľava!

  Izolácia NOBASIL MPN

  4,92 9,85  m2 s DPH
  Izolácia NOBASIL MPN je určená na tepelnú, zvokovú a protipožiarnu izoláciu. Na jej výrobu sa používajú minerálne čadičové vláka, ktoré sú spájané živicou. Súčiniteľ tepelnej vodivosti - λ = 0,038 W/mK, trieda reakcie na oheň - A1. Výhody:
  • má nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti - vynikajúce izolačné vlastnosti
  • je nehorľavá - zvyšuje pasívnu bezpečnosť stavby
  • má akustické vlastnosti - absorbuje dopadajúcu zvukovú energiu
  • má nízku hodnotu faktora difúzneho odporu - prievzdušnosť
  • je biologicky stabilizovaná - pri správnej aplikácii si trvale zachováva izolačné vlastnosti
  • je odolná voči mikroorganizmom, hlodavcom
  • je chemicky neutrálna - nereaguje s okolitými materiálmi
  • pri zmene teploty je objemovo a tvarovo stabilná
  • je ľahko spracovateľná na potrebný rozmer a tvar
  • je nenasiakavá - hydrofobizácia v celom priereze
  • môže byť povrchovo upravená kašírovaním nízkogramážnou rohožou, Al fóliou
  • počas dopravy, skladovania a montáže musí byť chránená pred poveternostnými vplyvmi

  Taktiež si nezabudnite prikúpiť príslušenstvo k strechám.

  Možnosť zakúpiť iba celé balenie.

 • Zľava!

  Izolácia NOBASIL MPS

  3,35 13,28  m2 s DPH
  Izolácia NOBASIL MPS  je minerálnovláknitý stavebný materiál vo forme dosiek na báze čadičových vlákien, ktoré sú spájané živicou. Je určená na tepelnú, akustickú a protipožiarnu izoláciu. Súčiniteľ tepelnej vodivosti - λ = 0,035W/mK, trieda reakcie na oheň - A1. Výhody:
  • má nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti - vynikajúce izolačné vlastnosti
  • je nehorľavá - zvyšuje pasívnu bezpečnosť stavby
  • má akustické vlastnosti - absorbuje dopadajúcu zvukovú energiu
  • má nízku hodnotu faktora difúzneho odporu - prievzdušnosť
  • je biologicky stabilizovaná - pri správnej aplikácii si trvale zachováva izolačné vlastnosti
  • je odolná voči mikroorganizmom, hlodavcom
  • je chemicky neutrálna - nereaguje s okolitými materiálmi
  • pri zmene teploty je objemovo a tvarovo stabilná
  • je ľahko spracovateľná na potrebný rozmer a tvar
  • je nenasiakavá - hydrofobizácia v celom priereze
  • môže byt povrchovo upravená kašírovaním nízkogramážnou rohožou, Al fóliou
  • počas dopravy, skladovania a montáže musí byt chránená pred poveternostnými vplyvmi

  Taktiež si nezabudnite prikúpiť príslušenstvo k strechám.

  Možnosť zakúpiť iba celé balenie.

 • Izolačná doska SmartRoof base 30 kPa je vyrobená z minerálnej vlny spájanej umelou živicou. Je v celom priereze hydrofobizovaná a jej tepelnoizolačné vlastnosti sa primárne využívajú na izoláciu plochých striech so spádovaným podkladom a mechanickým kotvením do únosných stropných konštrukcií. Staré názvy izolácie SmartRoof base 30 kPa sú DDP-K a predtým SPK

  Taktiež si nezabudnite prikúpiť príslušenstvo k strechám.

  Cenová ponuka na vyžiadanie

 • Minerálna izolácia s optimálnymi tepelnoizolačnými vlastnosťami vo forme dosiek, odporúčaná na aplikáciu do plochých striech ako izolácia, občas servisne pochôdznych strešných konštrukcií s mechanickým kotvením do únosných stropných konštrukcií na báze ŽB, resp. trapézového plechu. Výrobok zvyšuje požiarnu odolnosť konštrukcie a pohlcuje hluk z exteriéru. Staré názvy izolácie SmartRoof Thermal 50 kPa sú NOBASIL DDP-RT a predtým SPS NOBASIL SPE.

  Taktiež si nezabudnite prikúpiť príslušenstvo k strechám.

  Cenová ponuka na vyžiadanie

 • Izolačná doska SmartRoof Top 70 kPa je vyrobená z minerálnej vlny spájanej umelou živicou. Je v celom priereze hydrofobizovaná a jej tepelnoizolačné vlastnosti sa primárne využívajú na izoláciu plochých striech staticky namáhaných strešných konštrukcií. Staré názvy izolácie SmartRoof Top 70 kPa sú NOBASIL DDP a predtým SPS NOBASIL SPS (SPS - Strecha plochá, Špeciál).

  Taktiež si nezabudnite prikúpiť príslušenstvo k strechám.

  Cenová ponuka na vyžiadanie