Minerálna vlna

S pojmom minerálna vlna (alebo inak minerálna vata) sa stretávame pri zatepľovaní, izolácii a vypĺňaní rôznych priestorov a povrchov. Názov naznačuje, že ide o materiál, ktorý na dotyk pripomína vlnu alebo vatu.

Rozlišujeme 2 základné druhy minerálnej vlny, a to sklená minerálna vlna  a kamenná minerálna vlna. Každý druh je vyrobený z iného materiálu a hoci je postup ich výroby veľmi podobný, predsa len sa trochu líši, a preto je aj využitie každej z minerálnych vĺn trochu iné.

Obľúbené produkty