Project Description

Bytový dom A. Gwerkovej

Stavba: A. Gwerkovej 22-28, Bratislava

Pred začatím prác

Po ukončení prác