Project Description

Bytový dom Fándlyho

Stavba: Fándlyho 755, Sereď

Pred začatím prác

Po ukončení prác