Zateplenie strechy NOBASIL MPN je určená na tepelnú, zvokovú a protipožiarnu izoláciu. Na jej výrobu sa používajú minerálne čadičové vláka, ktoré sú spájané živicou.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti – λ = 0,038 W/mK, trieda reakcie na oheň – A1.