Zatepľovacia poradňa

Odpovedá Ing. Karol Tužinský, Knauf Insulation s.r.o.: 

Určite  nie. V krajnom prípade je možné opraviť fasádne poruchy, aby do systému nezatekalo, avšak jednoznačne by som doporučil radikálnejšie riešenie a to: strhnúť starý systém a aplikovať nový vo väčšej hrúbke izolácie, nakoľko tepelnotechnické požiadavky na obvodovú stenu sú už niekde inde ako pred 10 rokmi.

Odpovedá Ing. Karol Tužinský, Knauf Insulation s.r.o.: 

Samozrejme okrem kontroly vykurovacej sústavy, je potrebné minimálne raz za rok skontrolovať aspoň vizuálne celistvosť finálnej omietky na povrchu systému, či nie sú viditeľné mechanické poškodenia a toto sa samozrejme týka i plochej strechy – kontrola hydroizolačnej vrstvy na povrchu a vyčistenie strešných vpustí na odvod dažďovej vody.

Odpovedá Ing. Karol Tužinský, Knauf Insulation s.r.o.: 

Neviem prečo je deklarovaných 25 rokov a v akom dokumente, ale pokiaľ je správne aplikovaný certifikovaný zatepľovací systém, tak jeho životnosť je minimálne po celú dobu užívania stavby, ktorá sa bežne uvažuje aj na dobu 50 rokov z hľadiska funkčného a estetického…

Odpovedá Ing. Karol Tužinský, Knauf Insulation s.r.o.: 

Poznáme dva druhy minerálnej vlny: sklená minerálna vlna, kde hlavnou surovinou je recyklované obalové sklo a minerálna čadičová vlna (NOBASIL), kde hlavnou surovinou je čadič.

Odpovedá Ing. Karol Tužinský, Knauf Insulation s.r.o.: 

Určite áno, na základe tepelnotechnického prepočtu je možné urobiť konkrétny návrh hrúbky izolácie, ale predpokladám, že to bude min. 8 cm izolácie.

Odpovedá Ing. Karol Tužinský, Knauf Insulation s.r.o.: 

Je to pravda, pretože izolant bráni cez zimu úniku tepla smerom von a cez leto je to opačne, avšak rýchlym riešením je otvorenie okien a vpustenie teplého vzduchu dnu cez okná…

Odpovedá Ing. Karol Tužinský, Knauf Insulation s.r.o.: 

Určite nie, pretože tepelnotechnické požiadavky na obvodovú stenu sa rapídne zmenili resp. zvýšili a je potrebné aj predĺžiť životnosť celej steny a tu je riešením aj zateplenie.

Odpovedá Ing. Karol Tužinský, Knauf Insulation s.r.o.: 

Pokiaľ nie je možné zatepľovať z vonku, meniť vzhľad fasády, tak je potrebné pristúpiť k zatepleniu z vnútra do roštu a následne použiť sadrokartónové dosky ako povrchovú úpravu.

Odpovedá Ing. Karol Tužinský, Knauf Insulation s.r.o.: 

Tepelnoizolačné vlastnosti oboch štandardných izolantov sú zhruba rovnaké, takže odpoveď je 10 cm minerálnej vlny.

Odpovedá Ing. Karol Tužinský, Knauf Insulation s.r.o.: 

A máte vymenené aj okná resp. plesne sa začali tvoriť až po výmene okien a vyregulovaní sústavy? Ak áno, tak jednoznačne doporučujem zatepliť, avšak je potrebné urobiť výpočet na potrebnú hrúbku izolácie z hľadiska použitého materiálu a jeho hrúbky pri obvodovej stene.

Odpovedá Ing. Karol Tužinský, Knauf Insulation s.r.o.: 

Určite by bolo potrebné danú prasklinu vidieť, ale mohlo to spôsobiť i sadnutie celej stavby.

Odpovedá Ing. Karol Tužinský, Knauf Insulation s.r.o.: 

Hrúbku je potrebné vždy navrhnúť podľa typu a hrúbky existujúcej steny resp. panelu. Tepelnoizolačné vlastnosti oboch materiálov sú zhruba rovnaké, výhody minerálnej vlny sú v nízkej difúzii, akustických vlastnostiach a v nehorľavosti.

Odpovedá Ing. Karol Tužinský, Knauf Insulation s.r.o.: 

Je potrebnú ju nechať vyschnúť a až následne pokračovať v prácach. Po vyschnutí nadobudne opäť svoje pôvodné izolačné vlastnosti.

Odpovedá Ing. Karol Tužinský, Knauf Insulation s.r.o.: 

Vždy by sa malo zatepľovať od miesta resp. vzniku chladu, ale pokiaľ chcete zatepliť od interéru resp. z kúpelňovej strany, tak je potrebné použiť aspoň 60 mm hrúbú izoláciu na báze XPS a nie obyčajného EPS polystyrénu, pretože je tu veľké riziko vzniku kondenzácie v konštrukcii resp. aj v kúpelni je veľmi vysoká vlhkosť.

Odpovedá Ing. Karol Tužinský, Knauf Insulation s.r.o.: 

Na základe existujúcich normových požiadaviek nie je potrebné zatepľovať uvedené murivo, avšak s prihliadnutím na stále sa zvyšujúce požiadavky z pohľadu úspor energií by som doporučil zatepliť obvodovú stenu minerálnou fasádnou doskou v hrúbke min. 60 mm, ktorá má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti, pričom určite nedôjde pri štandardných klimatických podmienkach a v interiéri ku vzniku rosného bodu v murive. Minerálna vlna má vynikajúce difúzne vlastnosti a samozrejme i akustické i protipožiarne.

Odpovedá Ing. Karol Tužinský, Knauf Insulation s.r.o.: 

Na základe uvedených informácii si myslím, že 5 cm hrubá izolácia je nepostačujúca, pričom štandardný fasádny polystyrén má približne rovnaké tepelnoizolačné vlastnosti ako minerálna vlna. Váš návrh na 10 cm hrúbku izolácie bol veľmi správny.

Odpovedá Ing. Katarína Matejíčková, Knauf Insulation s.r.o.:

Z tepelnotechnického hľadiska pri dodržaní projektom stanovených parametrov tepelnej izolácie bude efekt rovnaký, akurát bude môcť byť použitá menšia hrúbka izolácie z nobasilu ako pri polystyréne, vzhľadom na lepšie izolačné vlastnosti minerálnej vlny oproti EPS. To umožní použiť napríklad menej hlboké oplechovania parapetov z exteriéru (takisto kratšie kotvy do izolantu).
Z akustického hľadiska je izolant na báze minerálnej čadičovej vlny vhodnejší, nakoľko tlmí hluk dopadajúci na fasádu, čo je prínos pre objekty stojace v miestach vystavených vysokému pôsobeniu okolitých zdrojov hluku (diaľnice, električkové trate, autobusové zastávky, železnica a pod.) Z požiarneho hľadiska je nobasil v triede horľavosti A1 – nehorľavý, čím spĺňa maximálne kritéria kladené na izolant v kontaktných fasádach. Čo sa týka difúzie vodných pár, treba ako povrchovú úpravu kontaktného zateplenia s minerálnou vlnou použiť omietku s vhodným difúznym odporom, čiže silikátovú.

Odpovedá Ing. Katarína Matejíčková, Knauf Insulation s.r.o.: 

Zateplenie bytu v podkroví z interiéru nie je problém, pokiaľ ostanú dodržané podchodné výšky a komfort bývania neutrpí. Je na posúdení projektanta, ktorý podľa súčasného stavu zhodnotí, aká hrúbka izolácie a s akými parametrami je potrebná na doteplenie konštrukcie. Ak je v súčasnosti povrchová úprava z iteriéru či už sadrokartón alebo drevený obklad, treba podľa hrúbky doplňujúcej izolácie nakotviť na túto konštrukciu rošt (drevený alebo z CD profilov), vložiť izoláciu z minerálnej vlny a následne zakryť parotesnou fóliou. Ako finálnu vrstvu môžeme doporučiť opäť sadrokartón prípadne drevený obklad.

Odpovedá Ing. Katarína Matejíčková, Knauf Insulation s.r.o.:

Jednoznačne odporúčame azbestocementovú krytinu strhnúť a zlikvidovať podľa platných predpisov odbornou firmou. Čo sa týka samotnej tepelnej izolácie v roštovej konštrukcii, je na posúdení projektanta a po obhliadke stavby aj podľa stavu izolácie buď izoláciu ponechať a doplniť, a zakryť novou prevetrávanou fasádou, alebo úplne zlikvidovať staré zateplenie a nahradiť ho novým kontaktným zateplením.

Odpovedá Ing. Katarína Matejíčková, Knauf Insulation s.r.o.:

Minerálne vlny na báze čadiča, ktoré sa používajú na kontaktné zateplenie fasád stavieb (výrobky FKD, FKD S, FKL, FKD RS) sú hydrofobizované v celom priereze, čiže nenasiakavé. Pri samotnej aplikácii sa stane, že počas lepenia dosiek fasáda zmokne. Vtedy odporúčame nechať dosky preschnúť a počkať s aplikáciou výstužnej vrstvy, aby nedošlo k tomu, že po nanesení omietky sa vlhkosť objaví na povchu a môžu vznikať nežiadúce fľaky. Tak isto je nutné použiť zakladaciu lištu v zmysle technologických postupov daných systémov s minerálnou vlnou a teda perforovanú. Tepelnoizolačné vlastnosti po vysušení zostávajú zachované.

Odpovedá Ing. Katarína Matejíčková, Knauf Insulation s.r.o.:

Vzhľadom na to, že výrobky určené na kontaktné zateplenie sú hydrofobizované v celom priereze, čiže nenasiakavé (výrobky FKD, FKD S, FKL, FKD RS), môžu sa použiť aj na soklovú časť budov. Pri akomkoľvek materiáli použitom na soklovú časť je dôležitý spôsob vyhotovenia jednotlivých detailov a dodržanie správnych technologických postupov doporučených výrobcami.

Odpovedá Ing. Katarína Matejíčková, Knauf Insulation s.r.o.:

Opravu naplánovať na obdobie s predpokladom vhodného teplého a suchého počasia. V tomto prípade v mieste poškodenia hydroizolačnej vrstvy urobiť sondu a zistiť stav tepelnej izolácie. Pokiaľ je tepelná izolácia veľmi namoknutá, treba odstrániť asfaltovú pokrývku a vymeniť najpoškodenejšiu časť tepelnej izolácie, strechu nanovo zaizolovať a odstrániť všetky poruchy hydroizolačnej vrstvy. Odborná firma resp. projektant navrhne do strechy odvetrávacie komínky tepelnoizolačnej vrstvy, a takto zhotovené odvetranie by malo zabezpečiť vysušenie tepelnej izolácie ako aj jej neustále prevetrávanie. Čo sa týka otázky, či izolácia stráca pri namoknutí svoje vlastnosti, tak samozrejme nemôžeme zaručiť pri takomto stave jej deklarované vlastnosti.

Napíšte nám

Máte otázky ohľadom izolácii fasád, striech, stropov, ...?

Napíšte nám, radi vám poradíme.
Napíšte nám